- konsultacje fizjoterapeutyczne,
- konsultacje lekarzy ortopedów,
- konsultacje psychologa,
- rehabilitacja, trening funkcjonalny,
- masaż leczniczy,
- fizjoprofilaktyka.
rehabilitacja domowa
Fizjoterapia pediatryczna to pojęcie kompleksowe obejmujące rehabilitację dzieci:
 • Przedwcześnie urodzonych,
 • Ze schorzeniami neurologicznymi (m.in. mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa, choroby nerwowo- mięśniowe, po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego),
 • Ze schorzeniami ortopedycznymi (m.in. wady postawy ciała, zaburzenia budowy, po urazach kostno- stawowych),
 • Ze schorzeniami układu oddechowego (m.in. astma oskrzelowa, mukowiscydoza)
 • Ze schorzeniami reumatycznymi wieku rozwojowego (m.in. młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów),
 • Z dysfunkcją integracji sensorycznej,
 • Z zespołami genetycznymi,
 • Z niepełnosprawnością intelektualną.
Filozofia fizjoterapii pediatrycznej:
 1. Dziecko i jego rodzice są partnerami w terapii.
 2. Praca zespołowa: lekarz, fizjoterapeuta, pedagog, logopeda, psycholog.
 3. Ciągła motywacja dziecka objętego terapią.
 4. Cel terapii zawsze musi być funkcjonalny oraz tzw. z ang. SMART
 • S –specyficzn                     
 • M- mierzalny
akceptowany przez terapeutę, dziecko i rodzica
 • R- realistyczny
 • T - ściśle określony w czasie
Cel terapii musi pozytywnie przekładać się na codzienne życie dziecka.

        5. Stymulacja wielozmysłowa.
        6. Terapia adekwatna do wieku dziecka ale i prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka.


Metody leczenia:

Masaż Shantala to prosty technicznie masaż niemowląt i małych dzieci. Masaż dziecka to szczególna forma dotyku, będącego pierwszą formą komunikacji między dzieckiem a osobą dorosłą.

Wykwalifikowany instruktor prowadzi warsztaty masażu dla rodziców, na których  demonstruje chwyty masażu na lalce, a rodzice/ opiekunowie uczą się i ćwiczą masaż na własnym dziecku.
Etapy nauki masażu Shantala podzielone są na 4 części:
 1. Masaż obejmujący klatkę piersiową i rączki dziecka
 2. Masaż brzuszka i nóżek
 3. Masaż pleców
 4. Masaż twarzy oraz „gimnastyka”
Regularny masaż Shantala daje wymierne korzyści zarówno dla dziecka jak i dla rodzica.
Do najważniejszych korzyści dla dziecka można zaliczyć:
 1. regulacja snu,
 2. wyciszenie,
 3. poprawa trawienia, zapobieganie kolkom,
 4. wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.
Korzyści dla rodzica:
 1. poprawa wiary w swoje umiejętności opieki nad dzieckiem,
 2. relaks,
 3. wzmocnienie więzi z dzieckiem,
 4. zrozumienie komunikatów wysyłanych przez ciał dziecka.Metoda NDT- Bobath to neurorozwojowa metoda leczenia usprawniającego niemowląt i dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowym. Na całym świecie należy ona do wiodących metod fizjoterapeutycznych w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Najistotniejszym celem usprawniania według metody NDT jest osiągnięcie jak najlepszej pod względem jakościowym funkcji ruchowej.
Terapeuta tej metody dokonuje wnikliwej analizy możliwości i problemów pacjenta, opracowuje plan usprawniania a następnie prowadzi terapię przez zastosowanie odpowiednich technik stymulacji i wspomagania, których celem jest osiągnięcie jak największej niezależności dziecka.
Główne zasady terapii metodą NDT- Bobath:
 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • wyzwalanie ruchów we wzorcach jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych,
 • budowanie kontroli postawy i koordynacji ruchowej,
 • utrzymanie pełnej ruchomości stawowej,
 • umiejętność wykorzystywania zdobytych umiejętności w czynnościach dnia codziennego.
Zasady metody nie kolidują z naturalnym rytmem dnia dziecka. Mogą być w łatwy sposób włączone w zabiegi pielęgnacyjne i codzienną opiekę nad dzieckiem. Nie zaburzają interakcji rodzic- dziecko.Metoda Halliwick to nauka pływania osób niepełnosprawnych.
Koncepcja Halliwick opiera się o 10- cio punktowy Program nauki pływania:
 1. Przystosowanie psychiczne.
 2. Niezależność.
 3. Kontrola rotacji poprzecznej.
 4. Kontrola rotacji strzałkowej.
 5. Kontrola rotacji wzdłużnej.
 6. Kontrola rotacji łączonej.
 7. Wypór.
 8. Równowaga.
 9. Ślizg w turbulencjach.
 10. Przemieszczanie się w wodzie.
Zajęcia odbywają się w grupie, lecz każdy pływak ma swojego osobistego instruktora, który stosuje odpowiednie wspomagania adekwatne do poziomu sprawności psychoruchowej pływaka.

Nowych umiejętności pływak nabywa przez uczestnictwo w różnego rodzaju wodnych aktywnościach, zadaniach, zabawach czy grach.